Meny

Mental Helse

Grafisk profil

04. Typografi

Hovedskrifttype

Open sans er Mental Helses skriftsnitt. Bokstavene har fine linjer og runde former, samtidig som de fetere variantene gir kraft til uttrykket. Skriftsnittet er valgt fordi det har god lesbarhet og er godt egnet med tanke på universell utforming.

Open sans har åpen lisens og er lett å laste ned og bruke for alle. Den kan lastes ned gratis fra Google fonts:
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans

En oversikt over Open sans' fire snitt

Alternativ skrifttype

Hvis Open sans ikke brukes skal man bruke Calibri. Dette er en standardfont på alle maskiner og krever ingen nedlasting.

En oversikt over Cabris tre snitt