Meny

Mental Helse

Grafisk profil

02. Logo

Logoen består av et symbol og et navnetrekk. Symbolet skal være knyttet til navnet, men kan ved helt spesielle anledninger brukes som selvstendig symbol.

Alle versjoner av logoen kan lastes ned fra siste kapittelside Filer til nedlasting

Logovarianter
Dette er hovedlogoen til Mental Helse. Hovedlogo skal brukes så langt det er mulig, men produksjonsmetode eller bakgrunnsbilde/farge kan kreve en annen versjon.

Hovedlogo

Hovedlogo

Hovedlogo med hvit tekst til bruk på mørk bakgrunn

Hovedlogo med hvit tekst til bruk på mørk bakgrunn

Svart og hvit logo

Hvit logo

Hvit logo

Hvitgrå logo

Hvitgrå logo

Svart logo

Svart logo

Plassering og avstand til ytterkant

Mental Helses logo kan plasseres øverst til høyre, øverst til venstre og nederst til høyre på en flate. På forsider av trykksaker anbefaler vi plassering i øverste høyre hjørne.

Det er viktig å gi Mental Helses logo godt med luft så den fremstår tydelig og ikke forstyrres av andre elementer. Anbefalt minimumsavstand til ytterkant er en logobredde/høyre. I noen tilfeller, f.eks. ved små formater, kan dette brytes.

Logoplassering

Bruk passende bakgrunn bak logo

Mental Helses logo skal til en hver tid være tydelig på flaten. Pass på at kontrasten mot bakgrunnen er god nok når logoen plasseres på en farge, og sørg for at det ikke er for mye detaljer i bakgrunnen når den legges på et bilde.

Upassende bakgrunn

Logo for fylkeslag og lokallag

Fylkeslag og lokallag lager selv sine logoer. Avdelingsnavn skal skrives med fonten Calibri light, som er en standardfont. Størrelsen på bokstavene med navnet skal være den samme uvhengig av lengden på navnet, legg merke til forhold mellom logo og avdeligsnavn.

Logo med fylkeslag og lokallag

Logo med fylkeslag og lokallag

Mental Helses logo i sosiale medier

I sosiale medier brukes hovedlogo uten tekst. Dette av to grunner: Logoen kommer best frem i det runde formatet, og fordi organisasjonsnavn og eventuelt avdelingsnavn uansett vil vises i tekstform under logoen.

Logo i bruk på Facebook

Facebook

Logo på Twitter

Twitter