Meny

Mental Helse

Grafisk profil

Introduksjon

Om Mental Helse
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Verdier som er viktige for Mental Helse, og som skal gjenspeiles i profilen er: Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering

Profilen
Mental Helses profil gjennomgikk noen justeringer i 2019.

  • Den justerte versjonen av logoen bruker et nytt skriftsnitt, Open sans, som også brukes som hovedskriftsnitt i profilen.
  • Den blå fargen i logoen er justert for å balansere bedre med den røde.
  • Det er designet nye maler powerpoint, brevark og brosjyrer.

Designmanualen
Denne manualen gir deg verktøyene du trenger for å bruke Mental Helses profil. Det er viktig at alle bruker maler og følger retningslinjer, slik at Mental Helse fremstår mest mulig profesjonell og enhetlig utad.

Introduksjon